Mặt bằng căn hộ tòa 32 tầng

MẶT BẰNG CĂN HỘ
(Click vào hảnh để xem ảnh lớn hơn.)

The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh

Catalogue_024The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh The golden an khánh 32t, chung cư The golden an khánh