Tiến độ thanh toán

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA 32T-B DỰ ÁN THE GOLDEN AN KHÁNH

  • Giai đoạn 1: 20% ngay khi ký HĐMB căn hộ
  • Giai đoạn 2: 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 6
  • Giai đoạn 3: 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 12
  • Giai đoạn 4: 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 18
  • Giai đoạn 5: 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 24
  • Giai đoạn 6: 10% sau khi xây dựng đến sàn tầng 30
  • Giai đoạn 7: 25% Khi nhận bàn giao căn hộ
  • Giai đoạn 8: 5% sau khi bàn giao giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ MỚI NHẤT

Họ Và Tên(bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Điện thoại (Bắt buộc)

E-mail này tự động gửi bảng giá đến email của quý khách, vui lòng check email để xem chi tiết